понеділок, 5 березня 2018 р.

10 клас інформатика 6 березня

Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій. Практична робота «Розробка слайдової презентації»

19ВЕР
Закінчити речення
1. Презентація – це …

2. Презентація призначена для …
3. Слайд – це …
4. Презентації використовуються …
5. PowerPoint працює з такими об’єктами як …
6. PowerPoint має 5 режимів роботи із слайдами це – (слайди, структура, сортировщик, страница заметок, показ слайдов)
7. Щоб додати слайд в презентацію потрібно …
8. Щоб додати в презентацію фрагмент тексту або малюнок потрібно використати…
9. Для завершення роботу з PowerPoint потрібно…
Відповіді вислати на пошту kseniazabrudska@gmail.com
Завантажити презентацію Жовтобрух Каті 11 кт група
Визначити:
1) що подобається
2) що не подобається
3) що хотіли змінити
4) що хотіли добавити
Завантажити презентацію Чирко Вікторії 11 група
Термін «дизайн» у повсякденному житті трапляється доволі часто.
Дизайн (англ. design – задум, план, проект, ескіз, композиція) – це процес художнього і технічного проектування виробів або їхніх комплексів.
Об’єктом дизайну може бути довільний об’єкт, з яким людина зустрічається у повсякденному житті.
Залежно від об’єктів, для яких розробляється дизайн, виділяють кілька його напрямків. Серед них комп’ютерний дизайн – об’єктами якого є веб-сайти (веб-дизайн), прикладні комп’ютерні програми, комп’ютерні ігри, електронні документи (текстові документи, презентації, ділова графіка тощо), цифрова фотографія тощо;
У процесі розробки дизайну об’єкта, виділяють кілька етапів:
 1. Початковий етап, у ході якого визначається призначення об’єкта, вивчаються раніше створені аналогічні проекти, розробляються загальні підходи до дизайну даного об’єкта.
 2. Етап створення дизайну об’єкта, у ході якого, крім виконання робіт зі створення дизайну, проводиться його тестування та виправлення помилок.
 3. Етап застосування, у ході якого аналізується ефективність розробленого дизайну і за потреби вносяться корективи.
Основні принципи дизайну
Незважаючи на те, що дизайн – це творчий процес і, як більшість інших творчих процесів, сильно залежить від індивідуальності автора, його таланту, усе ж таки він базується на ряді принципів, дотримання яких дає змогу створювати якісні продукти. Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися законів композиції, колористики та ергономіки:
Композиція – наука про узгодження складових об’єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а також і результат такого узгодження;
Колористика – наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних категорій тощо;
Ергономіка – наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.
Їх вимоги визначають основні принципи дизайну будь-яких об’єктів.
Взято із сайту крок за кроком

Персональне настроювання дизайну слайдів – Урок 1 з Microsoft

Додавання до слайдів номерів і нижніх колонтитулів – Урок 2 з Microsoft

Виконуємо Практичну роботу створення презентації про   матеріали взяти на сайті в папці 10 клас файл УРОК 11.
ХІД РОБОТИ:
    
    Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки.

    1. Відкрийте презентацію Заготовка Гривня.odр, та перегляньте її в режимі демонстрації.
    2. Збережіть презентацію на вашому комп’ютері (у своїй теці) з іменем Гривня.odр. 
    3. Виділіть титульний слайд презентації. Внесіть зміни в підзаголовок таким чином, щоб в ньому відображалося ваше ім’я, прізвище та клас, в якому ви навчаєтесь. До тексту підзаголовка застосуйте такі параметри форматування: шрифт — Arial, розмір шрифту — 28 пт, накреслення — напівжирне з тінню, колір — бордовий.
    4. З теки Українські гривні вставте до титульного слайда два зображення банкноти номі­налом 1 гривня із файлів Гривня 1_1.jpg та Гривня 1_2.jpg. Розмістіть вставлені зображення відповідно до зразка.
Зразок

    5. Виділіть слайд із заголовком Основні відомості. Заповніть другий стовпець таблиці, що розміщена на ньому.
    Потрібні відомості скопіюйте з файла Відомості.txt. Знайдіть в Інтернеті дані про співвідношення курсу української гривні до американського долара на момент виконання практичної роботи.
Зразок
    6. До слайда із заголовком Історія і сучасність додайте організаційну діаграму пірамідального типу, кількість елементів якої відповідає кількості банкнот різного номіналу. В текстові написи елементів діаграми введіть номінали банкнот від найбільшої до найменшої. 
    7. Виділіть слайд із заголовком Про що «говорять» банкноти? Створіть маркований список за зразком. 
Зразок
    8. Після останнього слайда презентації Гривня.odр додайте новий слайд. Застосуйте до нього макет вмісту Заголовок і об’єкт та введіть до його заголовка текст Видатні особистості України.
    Перегляньте зображення банкнот української валюти та визначте, чиї портрети зображені на них. Вставте до слайда таблицю та заповніть її.
    9. Створіть новий слайд та введіть в область заголовка текст Пам’ятки історії та культури України.
    Визначте, зображення яких визначних пам’яток містять банкноти різного номіналу. Вставте до слайда таблицю та заповніть її.
    10. Перегляньте презентацію в режимі демонстрації та збережіть зміни в презентації Гривня.odp.
Домашнє завдання:  Докінчити практичну роботу параграфу 5 та вислати на на пошту. Переглянути презентацію Дизайн .
Зробити презентацію на вибір з запропонованих нижче
Теми для створення презентацій в 10 класі:
 1. Населення Нехворощі
 2. Міжнародні організації.
 3. Трудові ресурси світу.
 4. Міграції населення світу.
 5. Вікова і статева структура населення світу.
 6. Демографічна політика країн світу.
 7. Природний рух населення світу.
 8. Міське і сільске населення світу.
 9. Найбіільші міста світу.
 10. Поширення неметалів в природі.
 11. Явища адсобції.
 12. Алотропія.
 13. Фізичні властивості неметалів.
 14. Застосування неметалів.
 15. Роль озонового шару.

Немає коментарів: