вівторок, 27 лютого 2018 р.

Завдання на період карантину 11 клас інформатика та англійська мова

11 клас 
інформатика

 1. Прочитати   § 21 ст. 190- 196

  Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями» 

 2. переглянути відео 3. Виконати завдання Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями,  доповнити базу даних таблицею "ФОТО" (поля: назва, модель або код, фото). Виконати зв'язування таблиць. Завдання  додаються нижче 
Створити базу даних МП «ЯНА», яке продає парфумерію.
Створити:
Таблиці:
1.     Парфумерія (код продукції, найменування, країна-виробник, фірма-виробник, ціна, спеціальне оформлення (так/ні)).
2.     Клієнти (номер замовлення, код продукції, прізвище, ім’я, по батькові, адреса, місто, кількість, знижка (%)).
                                                 11 клас 
                                        англійська мова 
Виконати :
 1.  Впр 5 ст 172
 2. Впр Впр 1-7 ст 173-175
 3. вивчити граматичний матеріал про дієприкметник ст 173 
ДІЄПРИКМЕТНИК (PARTICIPLE)
 1. Дієприкметник — це безособова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та при-слівника. В англійській мові існують два види діє-прикметників: Present Participle (Participle I) i Past Participle (Participle II). Дієприкметник теперішньо-го часу, Participle I, відповідає українським дієприс-лівникам недоконаного виду та активним дієприк-метникам теперішнього часу. Participle II (діє-прикметник минулого часу) відповідає дієприкмет-никам минулого часу в українській мові.

  Існують такі форми Participle:  Форма дієприкметника

  Неперехідні      дієслова


  Перехідні дієслова
  Active Voice

  Active Voice
  Passive Voice

  Present Participle


  sleeping

  writing

  being written

  Past Participle


  slept

  written

  Perfect Participle


  having slept

  having written

  having been written

  PRESENT PARTICIPLE (Participle I). ДІЄПРИКМЕТНИК ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ


  ВЖИВАННЯ  ДІЄПРИКМЕТНИКА (PARTICIPLE)

  Present Participle (Participle I) відповідає українському дієприкметнику активного стану теперішнього часу
  та дієприслівнику недоконаного виду.


  Listening to the teacher I learn something new.— Слухаючи вчителя, я пізнаю щось нове.
  Listening to the teacher I learned something new.— Слухаючи вчителя, я пізнав щось нове.
  Listening to the teacher I'll learn something new.— Слухаючи вчителя, я пізнаю щось нове.  Present Participle означає дію, одночасн у  з дією, вираженою дієсловом-присудком, і може, таким
  чином, стосуватись теперішнього, минулого або майбутньо­го часу.


  Writing a composition in English I consult a Ukra­inian-English dictionary. -
  Під час написання твору англійською мовою я ко­ристуюсь українсько-ан­глійським словником.

  Writing a composition in English I consulted a Ukrainian-English dic­tionary. -
  Під час написання твору англійською мовою я ко­ристувався українсько-ан­глійським словником.

  Writing a composition in English I'll consult a Ukrainian-English dic­tionary.
  Під час написання твору англійською мовою я ско­ристаюсь українсько-ан­глійським словником.

  або невживаючи Present Participle:
  During treatment I use MEDEL package. -
  Під час лікування я ко­ристуюсь  МЕДЭЛ ПАКЕТАМИ.  Present Participle (Participle I) позначає:

  1.            Дію, що трапилася перед дією, позначеною основним дієсловом.

  Arriving to the station, we went to buy tickets for the train.— Прибувши на станцію, ми пішли купувати квитки.

  2.            Означения в реченні.

  I saw a woman sitting in the room.— Я побачив жінки, яка сиділа в кімнаті.

  3.            Обставину часу, причини, способу дії.

  Walking in the park, I saw my friends here.— Я бачив своїх друзів, коли гуляв у парку.

  Крім того, дієприкметник Present Participle (Participle I) разом з іменником або займенником, які вживаються
  перед ним та позначають діяча, утворює зворот, що перекладається як підрядне або незалежне речення.

  We saw him coming.— Ми бачили, як він підходив.
  Не was seen coming.— Бачили, що він підходив.
  There were ten books on the table, two of them being mine.— Ha столі було десять книжок, дві з них — мої.
 2. виконати завдання 
ВПРАВА
Утворіть Participle I.

to read, to speak, to visit, to jump, to point, to show, to walk;
to sit, to get, to cut, to run;
to take, to make, to shine, to ride;
to play, to try, to cry, to buy
ВПРАВА 2

Закресліть зайве слово.

The girl (playing/played) in the garden is my sister.
Leaves (lying/lain) on the ground always remind us about September.
Have you got any (cutting/cut) bread?
I'll show you animals (drawing/drawn) by my brother.
Show me the pupils (learning/learned) English.
The man (sitting/sat) at the open window is my Dad.
 1. переглянути відео 


Немає коментарів: