Витрати
Створи таблицю Витрати, визнач формат даних та введи їх у таблицю за зразком. Для заповнення порядкових номерів та дат використай засіб авто заповнення.
1.У середовищі табличного процесора створи новий файл 1 електронної таблиці та збережи його в папці Практична 1 робота 7 твоєї структури папок з іменем Витрати
2.Визнач, дані якого формату введені в таблиці (мал. 24.1)


3.За допомогою засобу авто заповнення введи значення клітинок із діапазону А4\А10
4.За допомогою засобу авто заповнення введи значення клітинок із діапазону СЗ:ЕЗ
5.У клітинки з діапазонів ВЗ.В10 та С4: Е10 введи дані у визначеному форматі, щоб вигляд таблиці був, як показано на малюнку. Встанови відповідний формат відображення даних. Дані, значення яких повторюються, копіюй за допомогою буфера обміну
Завдання 2. Успішність
Відформатуй клітинки та діапазони клітинок таблиці за зразком1.Введи дані до таблиці та відформатуй її так, як показано на малюнку. Під час виконання завдання використай автоматичний добір ширини стовпців таблиці, вирівнювання тексту в клітинці таблиці та об’єднання клітинок/
2.Результати збережи в папці Практична робота 7 твоєї струк¬тури папок з іменем Успішність
Завдання 3. Найдовші річки України
До таблиці Річки додай заголовок, встанови нумерацію річок, задай однаковий колір заливки для діапазонів клітинок, де відображені дані про річки, які належать до одного басейну. Потрібні відомості знайди в Інтернетіу Вікіпедії
1.Відкрий у середовищі табличного процесора файл Річки.xls {Річки.ods), що зберігається в папці Практичні роботи \ Практична робота 7 на Робочому столі, та переглянь його вміст
2.Зміни розміри рядків та стовпців таблиці так, щоб відображались усі дані таблиці
3.Додай стовпець та встанови нумерацію для назв річок
4.Знайди в електронній енциклопедії Вікіпедія відомості про найдовші річки України, скориставшись відповідною закладкою.
Якщо на комп’ютері, з яким ти працюєш, відсутня закладка на адресу цього сайта, знайди його за допомогою пошукової служби Google
5.Додай заголовок таблиці, скопіювавши потрібний текст із сторінки Вікіпедії. Об’єднай клітинки таблиці так, щоб заголовок розміщувався в діапазоні клітинок A 1.F1.
Задай параметри форматування тексту заголовка на власний розсуд
6.Задай колір заливки тла для діапазонів клітинок відповідно до басейнів морів. Потрібні відомості знайди у Вікіпедії.
7.Збережи внесені зміни у файлі з тим самим іменем у папці Практична робота 7 твоєї структури папок