понеділок, 15 жовтня 2018 р.

11 клас інформатика 16 жовтня

6 клас інформатика 16 жовтня

рактична робота "Додавання тексту до графічних зображень та його форматування"

Файл збережіть у своїй папці під назвою "Прізвище_Site". та потім розмістіть на віртуальній стіні -https://uk.padlet.com/kseniazabrudska/a0d6bjdf6jxt
Результат роботи:

четвер, 11 жовтня 2018 р.

9 клас інформатика 12.10.18

Елементи анімації. Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.
Завдання. Дослідити особливості роботи з презентацією в режимі структури. 1. Запустіть програму PowerPoint та в режимі структури створіть презентацію (наприклад, про музичні або спортивні уподобан¬ня). На першому слайді на другому рівні структури введіть назви розділів презентації. За потреби створіть нижчі рівні структури (див. рис. 11.1). Перегляньте отримані слайди. 2. Відшукайте в Інтернеті два-три малюнки, що відповідають темі, і додайте до слайдів. 3. Спробуйте понизити в структурі рівень заголовка одного зі слайдів із малюнком. Зробіть висновок. 4. Збережіть документ у файлі з іменем Вправа 11 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://goo.gl/Wxk7VM
Вправа 2. Додавання звуку та відео у презентацію. Завдання. Додайте звук до титульного слайда презентації Білки. На слайді Функції білка додайте відео. 1. Приєднайте до комп'ютера навушники та мікрофон. 2. Відкрийте файл Білки з папки Редактор презентацій. Збережіть його до папки Презентації своєї структури папок. 3. До титульного слайда презентації додайте звук, який буде відтворюватись тільки на початку презентації до переходу на наступний слайд. Для цього засобами обраного редактора презентацій додайте звук WavLibraryNet_Sound8425 з папки Редактор презентацій. 4. Налаштуйте відтворення звуку – автоматично, тільки для обраного слайда. 5. Розгляньте схему про структуру білків, подану на третьому слайді. Запишіть звукоряд для пояснення схеми. Додайте звукозапис до третього слайда, налаштувавши відповідні параметри гучності звуку та його відтворення тільки на цьому слайді. 6. До слайду Функції білка додайте відео Білки, яке розміщене на каналі LifeBiology (https://www.youtube.com/watch?v=3u_-9... ) і збережене в папці Редактор презентацій. 7. Налаштуйте відтворення відео так, щоб воно завантажувалось автоматично при переході на четвертий слайд. 8. Перегляньте презентацію. Перевірте, чи правильно відтворюються вбудовані мультимедійні об'єкти. 9. Збережіть зміни у файлі. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://goo.gl/4kpq6L Завантажити файли-заготовки необхідні для виконання практичного завдання: https://goo.gl/LrkTpH

7 клас інформатика 12.10.18

6 клас інформатика 12.10.18

Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

Практичне завдання
перейти за посиланням і розмістити на стіні свій малюнок https://padlet.com/kseniazabrudska/a0d6bjdf6jxt

https://www.autodraw.com/

Домашнє завдання
1. Опрацюйте презентацію
 https://drive.google.com/file/d/0BzXUmADmL2AgbTZpMkVhNDBuNlE/view   (з сайту http://grigorenko-sv.pp.ua). 
2. Створіть зображення за відео інструкцією та збережіть файл.


3. Перемістити зображення на дошку підписавши своїм прізвищем.

5 клас інформатика 12.10.18

Операційна система та її інтерфейс.

Операційна система — це набір програм, призначений для забез­печення взаємодії всіх пристроїв комп’ютера і виконання користу­вачем різних дій.
Структура операційної системи:
  • Ядро – перекладає команди з мови програм на мову «машинних кодів», зрозумілу комп’ютеру.
  • Драйвера – програми, які керують пристроями.
  • Інтерфейс – оболонка, за допомогою якої користувач спілкується з комп’ютером.


Д/З Опрацювати https://drive.google.com/file/d/1g2TRdia3Fts-aWPYg4hsPZi8Bh1-kW1s/view параграф 5 

середа, 10 жовтня 2018 р.

English Olympiad Tasks: 11th form10 клас інформатика 11.10.18


Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології
Тест з сайту Григоренка С. В.
  https://drive.google.com/file/d/1It5P4aukFgD0XP4CYfmaSqpz_ma1GOCB/view

Вправа1. Відео IBM Watson: Final Jeopardy! https://www.youtube.com/watch?v=lI-M7O_bRNg

Що таке "Розумний дім" https://www.youtube.com/watch?v=qTnIBcRsiDc

Інтернет речей https://www.epravda.com.ua/publications/2015/06/2/544801/

практичне завдання
Відкрийте інтернет-майданчик для інтелектуального малювання AutoDraw https://www.autodraw.com. Ознайомтеся з його роботою. Намалюйте кілька зображень з використанням можливостей цього ресурсу. Збережіть зображення у вашій папці. Поясніть, чи можна вважати цю програму прикладом штучного інтелекту. 2. Відкрийте сайт Акінатор http://ru.akinator.com/ і пограйте у віртуальну гру. Чи вдалося вам виграти? Поясніть, чи можна вважати цю програму прикладом штучного інтелекту. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://drive.google.com/open?id=1zoQ...
Домашнє завдання 
Вправа 1. Достовірність даних. Завдання. Перевірте, чи можна довіряти відомостям про вплив генно-модифікованих організмів, які подані на сайті http://organic.ua/uk/2012/22/70-gmo-t... , за критеріями. 1. Відкрийте файл Форма оцінювання інтернет-ресурсів, який збережений у папці Інформаційні технології на спільному ресурсі. Заповніть форму, даючи відповіді на запропоновані запитання. 2. У вікні браузера введіть адресу сайта http://organic.ua/uk . Визначте мету створення сайта. Скористайтесь підказками щодо визначення мети в зауваженнях до форми. 3. Установіть, кому належить сайт. Для цього скористайтеся сервісом http://whois.domaintools.com/ (мал. 13). 4. Визначте, чи можна стверджувати про неупередженість сайта, його неналежність до комерційних, політичних або соціальних проектів чи програм. Для цього перевірте належність сайта до організації за URL-адресою. 5. З’ясуйте, чи організація/автор є достатньо авторитетними? Та чи мають сайти інших шанованих і фахових організацій посилання на цей сайт. Для цього в пошуковій системі Google впишіть: link: й адресу цього сайта (наприклад, link: www.website.com ). 6. Визначте, чи часто оновлюються відомості на сайті. Для цього зверніть увагу на дати внизу сторінки. 7. З’ясуйте, чи можна звернутись до авторів сайта/статті. Для цього знайдіть форму для контактів. 8. Перейдіть до статті http://organic.ua/uk/2012/22/70-gmo-t... . Визначте, чи намагаються автори сайта/статті представляти інформацію належним чином, збалансовано та неупереджено (ретельно підшукуючи неманіпулятивні слова, представляючи інформацію з різних точок зору тощо). Для цього відшукайте слова узагальнювального характеру (всі, ніхто, кожен тощо) та оціночного характеру (важливий, хороший, корисний тощо). 9. З’ясуйте кваліфікацію автора статті. Щоб перевірити, у рядок пошукової системи (наприклад, Google) вставте ім’я автора й тему статті. 10. Перевірте, чи зображення/діаграми на сайті/в статті є автентичними (оригінальними, зробленими авторами), а не запозиченими з інших джерел. Для цього в контекстному меню зображення оберіть Шукати зображення в Google. 11. Завершіть заповнення форми та зробіть висновок про можливість рекомендації цієї статті для отримання надійної інформації з цієї теми. Обговоріть висновок у класі. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://drive.google.com/open?id=1XuQ...

Підручник https://drive.google.com/file/d/1g7WP1tmCH25sM4DE53vCwE29udYbkBI4/view с. 87-95 параграф 8

8 клас інформатика 11.10.18

Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі
Як дізнатись характеристики комп'ютера https://remontcompa.ru/469-kak-uznat-harakteristiki-svoego-kompyutera.html 
. Як можна ввести в текст математичні символи, наприклад x3, x33/8, а?
2. Які графічні зображення можна вставляти в текстовий документ?
3. Які операції редагування та форматування можна здійснювати над графічними об’єктами в текстовому процесорі Word 2007? З використанням яких засобів здійснюються ці операції?
СТВОРЕННЯ ФОРМУЛ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
Під час підготовки в текстовому процесорі реферату для уроку чи наукової статті для учнівської конференції в документ інколи потрібно вставляти формули, рівняння, доведення теорем, що використовують особливу символіку: математичну, фізичну, хімічну та ін.

3 клас інформатика 11.10.18

2 клас інформатика

вівторок, 9 жовтня 2018 р.

4 клас інформатика 11.10.18

Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.
http://www.fotor.com/ru/collage/ - Редактор створення колажів

понеділок, 8 жовтня 2018 р.

6 клас інформатика

Інструктаж з БЖД. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Практична робота 2.
Мета :
  • навчальна: ознайомити учнів з засобами векторного графічного редактора для побудови зображень;
  • розвиваюча: розвивати інформаційну культуру, логічне мислення, пам'ять; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
  • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість
Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет,
Вставлення підпису до малюнка
Інтерактивні вправи
онлайн редактор- посилання ТУТ

11 клас інформатика

 Поняття програми.Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок


Знайомство із середовищем програмування.
Завдання. Ознайомитися з послідовністю дій для налаштування властивостей форми.
1) Відкрийте середовище Lazarus, вибравши команди: Пуск → Програми → Lazarus → Lazarus.
2) Виділіть форму: клацніть на ній або виберіть об’єкт Form1 у вікні Інспектор об’єктів.
3) Змініть розміри і положення форми за допомогою миші.
4) Перейдіть до вікна Інспектор об’єктів. Задайте значення властивостей Width і Height по 500 пікселів.
5) У вікні Інспектор об’єктів змініть заголовок форми. Для цього в рядку властивості Caption (Заголовок) замініть назву об’єкта Form1 на «Вправа 21».
Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://goo.gl/eq3tVJ
6) Змініть колір форми за допомогою властивості Color.