неділя, 15 вересня 2019 р.

2 клас нуш

8 клас інформатика

16.09.2019 Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

ЗАВДАННЯ
Двійкове кодування. 1. Знайдіть в Інтернеті таблицю кодів символів ASCII. Розкодуйте повідомлення, користуючись таблицею кодів: 010010000110010101101100011011000110111100100001. 2. Визначте, вміст скількох книжок (див. приклад на с. 12) можна зберегти в електронному вигляді на DVD-диску об’ємом 4,7 ГБ. 3. Визначте приблизний обсяг даних на сторінці підручника.

9 клас інформатика

16.09.2019 Інструктаж з БЖД. Призначення й структура Інтернету. Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера.
конспект 1

Завдання. З’ясуйте IP-адресу вашого комп’ютера. Для цього: 1. Відкрийте контекстне меню значка Доступ лоІнтернету на Панелі завдань. 2. Виберіть команду Цент керування мережами та спільним доступом. 3. Виберіть назву існуючого підключення. 4. Виберіть кнопку Відомості у вікні, що відкрилося. 5. Запишіть адресу зазначену в рядку Адреса IPv4.

неділя, 8 вересня 2019 р.

9 клас інформатика

09.09.2019 Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи/
Завдання 1. Знаходження текстових освітніх ресурсів в Інтернеті. 1. Знайдіть в Інтернеті повний текст Біблії в перекладі П.О. Куліша та І.П. Пулія. 2. Збережіть знайдений текст у папці Освітні ресурси\Текст у власній папці. 3. Відкрийте файл Біблії в текстовому процесорі та знайдіть Притчу про блудного сина. 4. Скопіюйте текст притчі до нового текстового файла. Відформатуйте текст та збережіть файл у папці Освітні ресурси\Текст у файлі Притча про блудного сина. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://drive.google.com/open?id=0B5J...
завдання 2 Тренажери (6 балів) Порівняйте роботу з віртуальним тренажером із правопису української мови (http://webpen.com.ua/#exercises) та розділ Вправи на сайті вивчення математики онлайн (http://ua.onlinemschool.com/math/prac...). Знайдіть п'ять спільних ознак і три відмінності даних ресурсів. Обміркуйте, як краще подати свою відповідь, збережіть її в папці Практична робота 1 з іменем Тренажери_Прізвище та надішліть разом з електронним листом на електронну скриньку вчителя. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://drive.google.com/open?id=0B5J...

8 клас інформатика

09.09.2019 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
ТЕМАТИЧНА


Завдання: обчислити довжину двійкового коду текстових даних.
Обладнання: ПК з операційною системою Windows; підручник; зошит. 1. Запишіть в зошиті своє ім’я та прізвище. Визначте довжину двійкового коду записаного тексту при однобайтовому кодуванні символів. 2. Запустіть на виконання програму Блокнот. Наберіть своє ім’я та прізвище через пробіл і збережіть файл із назвою Практична робота 1 у відповідній папці. За допомогою контекстного меню файла (команда Властивості) з’ясуйте розмір файла в байтах і порівняйте з даними, отриманими в п. 1. 3. За допомогою фрагмента таблиці кодів КОІ8-U на с. 11 закодуйте слово «байт» і запишіть його в зошиті за допомогою двійкових і десяткових кодів. 4. Використовуючи програму Калькулятор, визначте приблизний обсяг пам’яті, необхідний для зберігання однієї сторінки вашого підручника з текстом (без малюнків) і всього підручника в електронному вигляді. 5. Обчисліть, скільки подібних підручників може поміститися на флеш-носії обсягом 8 Гбайтів. 6. Усі розрахунки, отримані у пп. 1–5, запишіть у текстовий документ Практична робота 1 і збережіть файл. Завершіть роботу за комп’ютером. Зробіть висновок: як визначати довжину двійкового коду текстових даних. Завантажити текст практичного завдання у форматі docx: https://drive.google.com/open?id=0B5J...

3 клас інформатика

2 інформатика